Akceptacja Siebie

Te rekolekcje są podobne do rekolekcji Uzdrowienie wspomnień. Pomagają w pełni zaakceptować siebie i historię swojego życia. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji Uzdrowienie wspomnień, w których wzięły udział przynajmniej rok wcześniej.

Być Świadkiem Nadziei

Jeżeli:

  • straciłeś pierwotną gorliwość,
  • inni ludzie zburzyli Twój wewnętrzny pokój,
  • ciągle szukasz coraz mocniejszych przeżyć w wierze,
  • trudno Ci odkryć do czego zaprasza Cię Pan Bóg,
  • potrzebujesz Bożej mocy,
  • chcesz na nowo odnaleźć Boga,
przyjedź na te rekolekcje. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które są już dłuższy czas w grupach Odnowy, przeżyły już wszystkie proponowane rekolekcje w naszej formacji (min. Uzdrowienie Wspomnień, Akceptację Siebie, Boże Drogi Zbawienia itp.) a doświadczają pustki, przeżywają wypalenie, nie wiedzą co z sobą zrobić, poszukują nowej drogi dla siebie.

Stała Formacja

Stała Formacja – to pogłębienie relacji z Bogiem i przygotowanie do przyjęcia chrześcijańskiego stylu życia poprzez modlitwę, służbę we wspólnocie, w pracy i w życiu osobistym. Formacja trwa przez cały rok. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu i trwają przez cały weekend. Na formację kieruje lider wspólnoty.

Ćwiczenia Ignacjańskie

Ćwiczenia Ignacjańskie – są zasadniczą realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę drugiego nawrócenia, otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego i uczestniczyły co najmniej rok wcześniej w Uzdrawianiu wspomnień. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora.

Szkoła Animatora

Cykl formacyjny “Szkoła Animatora” jest kontynuacją podstawowej formacji dla  uczestników grup Odnowy. W swojej istocie są to rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę. Są one dwuletnim programem formacyjnym dla osób pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, czy też apostolstwa w świecie. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, Szkoła Animatora przygotowuje do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów.

Szkoła Animatora łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę „drugiego nawrócenia”, polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Cykl formacyjny „Szkoła Animatora” mogą rozpocząć osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej – od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

Kurs „Pierwsze Słowo”

Każdy z nas żyje w środowisku, w którym znajdują się ludzie potrzebujący naszego świadectwa, słowa, działania, aby móc spotkać Chrystusa. Bardzo często jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, albo podejmujemy działania nie pomagające w budowaniu wiary.

Kurs jest niezbędnym elementem formacji dla każdego, kto chce na serio traktować Jezusa i Jego wezwanie (Mt 28,19-20), uczyć się, w jaki sposób skutecznie głosić Jezusa, jak składać świadectwo, a także praktycznie spróbować różnych form ewangelizowania.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które same przeżyły już spotkanie z Jezusem, oddały Mu swoje życie i chcą dzielić się Dobrą Nowiną z innymi – tzn. dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Rozeznawanie woli Bożej w codzienności

Bóg ma dla Twojego życia wspaniały plan – często słyszysz te słowa. To prawda – jest jedyny, niepowtarzalny, bo dla Ciebie jedynie przygotowany – trzeba go tylko odkryć.

Jeśli więc:

  • stoisz wobec ważnej, konkretnej decyzji w swoim życiu;
  •  nie jesteś pewien, czy Twoje wybory życiowe są zgodne z tym, czego dla Ciebie chce Bóg;
  • zależy Ci na tym, by każdego dnia wiernie odpowiadać na Boże wezwania –

– te rekolekcje są dla Ciebie.

Trzeba, aby wola Boża stała się dla Ciebie pokarmem, tak jak była nią dla Jezusa: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał i wykonać Jego dzieło” (J 4,34).

Rekolekcje są propozycją także dla osób spoza Grup Odnowy.