DYŻURY WSPÓLNOT

Aktualizacja: 28 grudnia 2018

MODLITWA OSŁONOWA NA EUCHARYSTII Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE
28 stycznia 2019 Magnificat
25 lutego 2019 Źródło
25 marca 2019 Światło Chrystusa
29 kwietnia 2019 Jeruzalem Nowe
27 maja 2019 Odnowieni Miłością
24 czerwca 2019 Jezus Dobry Pasterz
SŁUŻBA LITURGICZNA NA EUCHARYSTII Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE
28 stycznia 2019 Uczniowie Pana
25 lutego 2019 Emaus
25 marca 2019 Odnowieni Miłością
29 kwietnia 2019 Jeruzalem Nowe
27 maja 2019 Światło Chrystusa
24 czerwca 2019 Jezus Dobry Pasterz
SŁUŻBA LITURGICZNA NA EUCHARYSTII WSPÓLNOTOWEJ
5 lutego 2019 Nowy Izrael
6 marca 2019
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Jeruzalem Nowe
7 marca 2019
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Nowe Życie
8 marca 2019
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Credo
9 marca 2019
DZIEŃ LIDERÓW I ANIMATORÓW
Źródło
2 kwietnia 2019 Emaus
7 maja 2019 Magnificat
4 czerwca 2019 Uczniowie Pana
MODLITWA ZA ODNOWĘ
styczeń 2019 Odnowieni Miłością
luty 2019 Światło Chrystusa
marzec 2019 Jezus Dobry Pasterz
kwiecień 2019 Źródło
maj 2019 Emaus
czerwiec 2019 Zjednoczeni w Duchu
lipiec 2019 Magnificat
sierpień 2019 Betlejem
wrzesień 2019 Uczniowie Pana

UWAGA! Dokładne intencje modlitwy i tabelka do wpisania osób podejmujących modlitwę tutaj.

SPRZĄTANIE DOMU REKOLEKCYJNEGO W SURAŻU:

BETLEJEM – posługa mycia okien

2018
Jezus Dobry Pasterz
Źródło
Magnificat

2019
Nowy Izrael
Nowe Życie
Jeruzalem Nowe

2020
Grupa małżeńska
Marana tha
Uczniowie Pana
Kana

2021
Jan Apostoł
Wieczernik
Getsemani
Credo

DYŻURY W KUCHNI W SURAŻU

DATA

REZERWACJA

SŁUŻBA W KUCHNI

31.08–23.09.2018 REMONT
28–30.09.2018 STAŁA FORMACJA 2015/2017 CREDO
5–7.10.2018 FORMACJA LIDERÓW I ANIMATORÓW Osoby wyznaczone
12–14.10.2018 STAŁA FORMACJA WSPÓLNOTA Z DOBRZYNIEWA
19–21.10.2018 WSPÓLNOTY: ODNOWIENI MIŁOŚCIĄ
i MAGNIFICAT
Osoby wyznaczone
26–28.10.2017 WEEKEND DLA KOBIET
ZACHWYĆ SIĘ SWOIM PIĘKNEM
JOANNA I NORBERT DAWIDCZYKOWIE
KS. DR. HAB. PRZEMYSŁAW ARTEMIUK
BETLEJEM
2–4.11.2018
9–11.11.2018 WEEKEND FORMACYJNY

KS. RAFAŁ KOPTAS

EMAUS
16–18.11.2018 STAŁA FORMACJA ŹRÓDŁO
23–25.11.2018 PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
BIAŁYSTOK
ODNOWIENI MIŁOŚCIĄ
30.11–2.12.2018 WEEKEND DLA MĘŻCZYZN
MĘSKOŚĆ W CENIE

NORBERT DAWIDCZYK
KS. DR. HAB. PRZEMYSŁAW ARTEMIUK
BETLEJEM
7–9.12.2018 STAŁA FORMACJA Osoby wyznaczone
12–14.12.2018 Parafia Zwiastowania NMP
z Dobrzyniewa

ks. Marcin Piętka-Murawski
Osoby wyznaczone
14–16.12.2018 Parafia św. Jana Pawła II
ks. Jakub Budkiewicz
Osoby wyznaczone
21–23.12.2018

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

28–30.12.2018 Odnowa Rodzinom Osoby wyznaczone
4–6.01.2019
11–13.01.2019 STAŁA FORMACJA
WSPÓLNOTA Z DOBRZYNIEWA
18–20.01.2019
24–27.01.2019
KURS MOJŻESZ
KS. KAMIL DĄBROWSKI
Osoby wyznaczone
1–3.02.2019
8–10.02.2019 WSPÓLNOTA CREDO JEZUS DOBRY PASTERZ
15–17.02.2019 STAŁA FORMACJA 2015/2017 GETSEMANI
22–24.02.2019 STAŁA FORMACJA MARANA THA
1–3.03.2019 WEEKEND III WIEKU ZJEDNOCZENI W DUCHU
8–10.03.2019 WEEKEND FORMACYJNY
KS. RAFAŁ KOPTAS
EMAUS
15–17.03.2019 PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
BIAŁYSTOK
ŚWIATŁO CHRYSTUSA
22–24.03.2019 STAŁA FORMACJA ŹRÓDŁO
29–31.03.2019 FORMACJA LIDERÓW I ANIMATORÓW WSPÓLNOTA Z DOBRZYNIEWA
5–7.04.2019 WSPÓLNOTA ŚWIATŁO CHRYSTUSA
12–14.04.2019
19–21.04.2019

TRIDUUM PASCHALNE

26-28.04.2019 STAŁA FORMACJA WSPÓLNOTA Z DOBRZYNIEWA
2–5.05.2019
BSNE
KS. KAMIL DĄBROWSKI
Osoby wyznaczone
10–12.05.2019 WEEKEND W CISZY DZIECI BOGA
17–19.05.2019
24–26.05.2019 STAŁA FORMACJA MARANA THA
31.05–2.06.2019 FORMACJA LIDERÓW I ANIMATORÓW
JERUZALEM NOWE
7–9.06.2019 WSPÓLNOTA ŹRÓDŁO Osoby wyznaczone
14–16.06.2019 WSPÓLNOTA UCZNIOWIE PANA
21–23.06.2019 STAŁA FORMACJA Osoby wyznaczone