Formacja Warsztatowa

Formacja Warsztatowa, to nowa propozycja formacji, mająca na celu nie tylko zdobywanie, poszerzanie czy utrwalanie  wiedzy na tematy związane z byciem w grupach modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym, ale przede wszystkim zdobywanie umiejętności praktycznych.

Formacja Warsztatowa to cykl dziesięciu kilkugodzinnych, comiesięcznych spotkań przebiegających w formie warsztatów.

Tematyka obejmuje m.in.: formułowanie i wypowiadanie różnego rodzaju modlitw np. uwielbienia, dziękczynienia, przygotowanie i głoszenie świadectwa, rozeznawanie Słowa Bożego i odczytywanie go do własnego życia, uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym i grupie dzielenia, korzystanie z charyzmatów nadzwyczajnych.

Formacja ta jest propozycją dla osób, które odbyły  Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, Rekolekcje Ewangelizacyjne Małżeństw i Formację po REO.