Pojednanie z Przeszłością

Rekolekcje są skierowane do osób dorosłych, które chcą pojednać się ze sobą i swoją przeszłością, i nabrać nowych sił do życia. Są też pomocne w rozeznawaniu swego powołania lub drogi życia, jeśli ktoś jej szuka Boga.

WAŻNE: ponieważ rekolekcje są konfrontacją ze swoją przeszłością, nie mogą w nich brać udziału osoby, które leczą się lub leczyły psychiatrycznie, bo rekolekcje nie zastępują leczenia. Prowadzi : Mariola Orzepkowska.