Zgłoszenia

Na rekolekcje trzeba się zgłaszać z kilkutygodniowym, a czasem nawet 2-3-miesięcznym wyprzedzeniem, ponieważ często jest więcej chętnych osób niż miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Po wpisaniu osoby na listę uczestników rekolekcji, wysyłamy potwierdzenie przyjęcia i niezbędne informacje. Gdyby były jakieś niejasności w zgłoszeniu, będziemy się kontaktować z osobą, która została zgłoszona na rekolekcje, dlatego też prosimy o podawanie w zgłoszeniu numerów kontaktowych lub adresów e-mail. W razie wątpliwości czy osoba została przyjęta na rekolekcje lub innych wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt. Jeżeli zgłoszona osoba nie będzie mogła z różnych przyczyn uczestniczyć w rekolekcjach powinna jak najszybciej powiadomić organizatorów, aby umożliwić uczestnictwo osobom zapisanym na listę rezerwową.

Nie należy wpłacać zaliczek na rekolekcje, całości opłaty dokonujemy na miejscu w Domu Rekolekcyjnym po przyjeździe lub na niżej podane konto bankowe (najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem rekolekcji), wpisując w tytule przelewu: rodzaj rekolekcji, imię i nazwisko uczestnika.

Uczestników rekolekcji zgłaszają liderzy grup lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji na odpowiednim druku zgłoszeniowym, do pobrania poniżej. Tylko na rekolekcje REO może zapisać się sam uczestnik. Prosimy o dokładne wypełnianie zgłoszeń. Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników; nie przyjmujemy zgłoszeń drogą telefoniczną. Na rekolekcje (oprócz REO) mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu.
W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę.

Zgłoszenia na rekolekcje w Surażu należy kierować do:
Podlaskie Centrum Duchowości Katolickiej
Zakościelna 2
18-105 Suraż
tel. 731 271 000

 

Wpłaty za rekolekcje należy dokonać na konto:
Katolickie Stowarzyszenie Odnowa
Zakościelna 2
18-105 Suraż
Nr 07 1160 2202 0000 0000 5493 7113