Rekolekcje IMMACULATA

Rekolekcje Immaculata opierają się w głównej mierze o treści „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz o nauczanie Ojców Kościoła. Ich istotą jest POZNANIE PRAWDY O SOBIE SAMYM, która przynosi łaskę uzdrowienia wewnętrznego. W rekolekcjach Immaculata Maryja prowadzi do dojrzałej wiary, wychowuje i kształtuje prawdziwych liderów i animatorów wspólnot, uczy Kościoła i Jego liturgii, prowadzi do umiłowania i przyjęcia Krzyża. W rekolekcjach przewidziane są 2 dni postu o chlebie i wodzie.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć Ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO, Seminarium życia w Duchu Świętym bądź inną formę ewangelizacji (Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, członkowie Ruchu Światło – Życie (po Oazie I stopnia), członkowie Szkół Nowej Ewangelizacji).

Termin: 6 – 12 sierpnia 2017

Ofiara: 330 zł

Aby wziąć udział w rekolekcjach trzeba się wcześniej zapisać. Zasady zapisów i zgłoszeń tutaj

Pobierz zgłoszenie na rekolekcje

Przeczytaj zanim przyjedziesz

Rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”

Jeśli….

 • tęsknisz za żywym doświadczeniem Bożej Miłości (przeżytym może na początku drogi nawrócenia),
 • trudno Ci zrozumieć cierpienie i pogodzić fakt jego istnienia z pewnością tej Bożej Miłości,
 • czujesz się bezradny wobec panoszącego się zła i narastających zagrożeń współczesnego świata,
 • masz problemy z chrześcijańską postawą przebaczenia i miłowania nieprzyjaciół,
 • „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością,  typową dla osób starszych,
 • a może zaliczasz się do czcicieli Bożego Miłosierdzia.

… to znaczy, że te rekolekcje są dla Ciebie. Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

Boże Drogi Zbawienia

Jeśli:

 • dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;
 • wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;
 • jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens – prowadzenie;
 • jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości;
Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego, a także świętych – Augustyna, Ignacego Loyoli. Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach, sytuacjach dotychczas niezrozumiałych. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych) i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień, …).

W Szkole Ducha Świętego

Rekolekcje przeznaczone są dla liderów, animatorów i osób posługujących we wspólnotach (po rekolekcjach Uzdrowienie wspomnień) i skupiają się wokół tematów: Miłość – Chcę, aby Bóg na nowo przekonał mnie o swojej Miłości. Przemiana – Chcę odpowiedzieć na miłość Boga, a ponieważ grzech jest przeszkodą, proszę o łaskę uznania swej grzeszności i głębokiej przemiany. Służba – Chcę wyrazić Bogu i ludziom swoją miłość, dlatego podejmuję konkretną posługę. Do udziału w rekolekcjach zachęcamy tych, którzy:
 • pragną otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,
 • zamierzają podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,
 • doświadczają zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,
 • pragną uczynić rozeznawanie swoją stałą praktyką w życiu.

Żyć Uwielbieniem

Jeśli pragniesz:

 • pogłębić relację z Jezusem
 • spojrzeć z pewnym dystansem na własne życie
 • obudzić życie wewnętrzne przez zaufanie i pokój
 • posiąść radość duchową
 • stać się CHWAŁĄ BOGA
– zapraszamy na rekolekcje „Żyć uwielbieniem”. Rekolekcje – poprzez konferencje, rozważanie Słowa, rozmowy indywidualne – prowadzą do głębszego poznania Boga i zachwytu nad tym, co czyni dla dobra człowieka. Pomagają pełniej zrozumieć miłość i działanie Boga w codziennym życiu, motywują do stawania w bezinteresownym uwielbieniu niezależnie od okoliczności. W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przeżyli „Uzdrowienie wspomnień”.

Pojednanie z Przeszłością

Rekolekcje są skierowane do osób dorosłych, które chcą pojednać się ze sobą i swoją przeszłością, i nabrać nowych sił do życia. Są też pomocne w rozeznawaniu swego powołania lub drogi życia, jeśli ktoś jej szuka Boga.

WAŻNE: ponieważ rekolekcje są konfrontacją ze swoją przeszłością, nie mogą w nich brać udziału osoby, które leczą się lub leczyły psychiatrycznie, bo rekolekcje nie zastępują leczenia. Prowadzi : Mariola Orzepkowska.

Akceptacja Siebie

Te rekolekcje są podobne do rekolekcji Uzdrowienie wspomnień. Pomagają w pełni zaakceptować siebie i historię swojego życia. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji Uzdrowienie wspomnień, w których wzięły udział przynajmniej rok wcześniej.

Być Świadkiem Nadziei

Jeżeli:

 • straciłeś pierwotną gorliwość,
 • inni ludzie zburzyli Twój wewnętrzny pokój,
 • ciągle szukasz coraz mocniejszych przeżyć w wierze,
 • trudno Ci odkryć do czego zaprasza Cię Pan Bóg,
 • potrzebujesz Bożej mocy,
 • chcesz na nowo odnaleźć Boga,
przyjedź na te rekolekcje. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które są już dłuższy czas w grupach Odnowy, przeżyły już wszystkie proponowane rekolekcje w naszej formacji (min. Uzdrowienie Wspomnień, Akceptację Siebie, Boże Drogi Zbawienia itp.) a doświadczają pustki, przeżywają wypalenie, nie wiedzą co z sobą zrobić, poszukują nowej drogi dla siebie.

Stała Formacja

Stała Formacja – to pogłębienie relacji z Bogiem i przygotowanie do przyjęcia chrześcijańskiego stylu życia poprzez modlitwę, służbę we wspólnocie, w pracy i w życiu osobistym. Formacja trwa przez cały rok. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu i trwają przez cały weekend. Na formację kieruje lider wspólnoty.