Formacja

Każdy chrześcijanin powołany jest do świętości, do naśladowania Chrystusa – swojego mistrza i Pana. Jesteśmy wezwani do odkrycia pełni naszego człowieczeństwa, naszej godności, powołania, obdarowania i do odpowiedzi na to wezwanie: wolnej i radosnej realizacji naszego powołania.

Każdy z nas ma za sobą jakąś drogę, różne doświadczenia, które go ukształtowały. Często nasze wzorce były dalekie od Boga i pomimo nawet bardzo radykalnego nawrócenia nie wszystko zmieniło się od razu. Nadal doświadczamy wielu przeszkód w nas, egoizmu i niechęci do zmiany w najbardziej utrwalonych postawach. Szukamy wiedzy i wskazówek jak dalej iść.

Pragniemy, aby Jezus nas zmieniał, kształtował, stwarzał na nowo, abyśmy rzeczywiście mogli doświadczać „życia w obfitości”.

Drogą do tego jest formacja. Obejmuje ona naszą osobistą pracę nad sobą: życie modlitwą, Słowem Bożym, życie sakramentalne, lektury, rekolekcje i poddanie się prowadzeniu przez Boga i doświadczonego człowieka – starszego brata w wierze.

Nie wystarczy samodzielne prowadzenie się przez czytanie i słuchanie nawet bardzo dobrego nauczania, ponieważ „serce rozwija się poprawnie tylko przy bliskim sercu Boga i drugiego człowieka” (ks. K. Grzywocz). Formacja zawsze dokonuje się w relacji, bez relacji jest tylko samokształcenie.

Zapraszamy do doświadczenia Bożego kształtowania Cię na nowo, w Jego miłujących rękach, przy Jego miłującym sercu, przy braciach i siostrach, którzy pragną podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem drogi z Panem.