Szkoła Animatora

Cykl formacyjny “Szkoła Animatora” jest kontynuacją podstawowej formacji dla  uczestników grup Odnowy. W swojej istocie są to rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę. Są one dwuletnim programem formacyjnym dla osób pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, czy też apostolstwa w świecie. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, Szkoła Animatora przygotowuje do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów.

Szkoła Animatora łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę „drugiego nawrócenia”, polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Cykl formacyjny „Szkoła Animatora” mogą rozpocząć osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej – od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.