Ogłoszenia

 


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień dziewiąty…

Panie, Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy:

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia – twoja modlitwa osobista

Na zakończenie modlitwy: Wszechmogący Boże, spraw, prosimy Cię, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, † a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, * którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za liderów i animatorów

Dziesiątka różańca: Zesłanie Ducha Świętego
• Ojcze Nasz
• 10* Zdrowaś Maryjo
• Chwała Ojcu


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień ósmy…

Panie, Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas, i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

 

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia – twoja modlitwa osobista

Na zakończenie modlitwy: Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, + spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, * obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie

Dziesiątka różańca: Zmartwychwstanie

 • Ojcze Nasz
 • 10* Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

 


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień siódmy…

Panie, Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (…). Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi”.
Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować, przez wspólną modlitwę, na przyjście Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życiatwoja osobista modlitwa

Na zakończenie modlitwy: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za kapłanów

Dziesiątka różańca: Ustanowienie Eucharystii
• Ojcze Nasz
• 10* Zdrowaś Maryjo
• Chwała Ojcu


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień szósty…

Panie, Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy:

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia – twoja osobista modlitwa

 

Na zakończenie modlitwy: Wszechmogący Boże, spraw, prosimy Cię, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, * którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za koordynatorów

Dziesiątka różańca: Nauczanie i wzywanie do nawrócenia

 • Ojcze Nasz
 • 10* Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

 


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień piąty…

Panie, Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata,  Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas, i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

 

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia – twoja osobista modlitwa

Na zakończenie modlitwy: Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, + spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, * obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za osoby posługujące muzycznie

Dziesiątka różańca: Wesele w Kanie Galilejskiej

 • Ojcze Nasz
 • 10* Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

 


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień czwarty…

Panie, Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (…). Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi”.
Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować, przez wspólną modlitwę, na przyjście Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, spraw , niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem:

 

Ześlij na nas Ducha Twojego!

 

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia – twoja osobista modlitwa

Na zakończenie modlitwy: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen
Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za REO

Dziesiątka różańca: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
• Ojcze Nasz
• 10* Zdrowaś Maryjo
• Chwała Ojcu


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień trzeci…

Panie, Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy:

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

 

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia – twoja osobista modlitwa

 

Na zakończenie modlitwy: Wszechmogący Boże, spraw, prosimy Cię, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, * którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za wszystkie formacje w Odnowie

Dziesiątka różańca: Odnalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni

 • Ojcze Nasz
 • 10* Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

 


Nowenna do Ducha Świętego

Dzień drugi…

Panie, Jezu Chryste!

Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata,  Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali:

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym!

 

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia – twoja osobista modlitwa

Na zakończenie modlitwy: Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, + spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, * obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za siostry i braci ze wspólnot Odnowy

Dziesiątka różańca: Narodzenie Pana Jezusa

 • Ojcze Nasz
 • 10* Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień pierwszy…

Panie, Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (…). Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi”.

Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować, przez wspólną modlitwę, na przyjście Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, spraw , niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga:

Ześlij na nas Ducha Twojego!

Panie Jezu, ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

Ześlij na nas Ducha Twojego!

 

Zaproszenie Ducha Świętego do swojego życia twoja osobista prośba

Na zakończenie modlitwy: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Prośba do Maryi o wstawiennictwo: za domy rekolekcyjne

Dziesiątka różańca Nawiedzenie świętej Elżbiety
• Ojcze Nasz
• 10* Zdrowaś Maryjo
• Chwała Ojcu


Zesłanie Ducha Świętego

W czasie przygotowań do głębszego przeżycia Dnia Pięćdziesiątnicy (31.05.2020), zachęcamy do rozważenia słów o. Raniero Cantalamessa OFMCap. Wskazówki zawarte w tekście to drogowskazy na ten trudny czas.

Warto zacząć już dziś. Tekst dostępny tutaj.


Aktualizacja terminarza

 • Formacja stała, formacja warsztatowa, formacja po REO zostały zawieszone. Wznowienie, o ile będzie to możliwe, od września.
 • Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji odnośnie odwołania rekolekcji wakacyjnych. Prosimy o śledzenie ogłoszeń.
 • Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie – czasowo zawieszona. W tej chwili nie znamy daty wznowienia.

Zostańcie z Bogiem!

 


 

Rekolekcje wakacyjne 2020 Suraż

TERMIN RODZAJ REKOLEKCJI PROWADZĄCY OFIARA
29.06 – 04.07.2020 Rekolekcje III-go wieku ks. Andrzej Witerski, Bożena Czerech 300 zł
06 – 13.07.2020 Uzdrowienie wspomnień ks. Krzysztof Herman Monika Wasiluk, Maria Gołębiewska 400 zł
15 – 19.07.2020 W mocy Ducha Świętego ks. Adam Siegieniewicz, Beata Gonczar 240 zł
18 – 25.07.2020 Rekolekcje dla małżeństw o komunikacji Bożena i Adam Szczepanowscy 700 zł
18 – 25.07.2020 Rekolekcje dla rodzin Bęsia koło Biskupca, ks. Jerzy Kolnier, Agata i Mariusz Ciołkiewiczowie 500-700 zł/os.
25 – 30.07.2020 Rekolekcje Eucharystyczne ks. Mieczysław Ozorowski, Anna Suchan 300 zł
01 – 06.08.2020 Co ty tu robisz, Eliaszu?

rekolekcje z elementami ciszy

ks. Andrzej Brzozowski, Katarzyna Dolistowska 300 zł
07 – 10.08.2020 Uwielbienie – chodzić w obecności Boga ks. Jarosław Ciuchna, Monika Wasiluk 220 zł
11 – 15.08.2020 Drogocenna perła Ida Niemirowska 240 zł
27 – 30.08.2020 W drodze ku akceptacji – pokochaj siebie Ks. Przemysław Artemiuk

Joanna i Norbert Dawidczyk

250 zł

Aby wziąć udział w rekolekcjach trzeba się wcześniej zapisać. Zasady zapisów i zgłoszeń tutaj