Historia Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Białostockiej

Początki Odnowy w Duchu Świętym na terenie Diecezji Wileńskiej w Białymstoku, a obecnie Archidiecezji Białostockiej sięgają 1977r. Dokładnie 1 stycznia 1977r. w Józefowie k/Warszawy, na Oazie modlitwy prowadzonej przez ojców Jezuitów, Odrodzenie w Duchu Świętym (Chrzest w Duchu Świętym) przeżyły: K. Skwarko,  I. Rybińska, E. Fiedorczuk, G. Mieleszkiewicz, A. Mieleszkiewicz, B. Stojak oraz kleryk Stanisław Wysocki. Uczestnicy tego wydarzenia podkreślają, że po powrocie do Białegostoku jakaś siła wewnętrzna pchała ich do tego, aby spotykać się razem na modlitwie.

Pierwsze spotkanie modlitewne odbyło się dnia 5 stycznia 1977r. w domu prywatnym. Inicjatorkami spotkania były: Krysia Skwarko, Irenka Rybińska oraz Wandzia Kozioł. One też stanowiły zalążek pierwszej grupy Odnowy w Duchu Świętym, która zaczęła spotykać się w Kaplicy Akademickiej w parafii św. Rocha. Z czasem grupa już około trzydziestu osób przeniosła się do kaplicy przy ul. Poleskiej i przyjęła nazwę „Jan Chrzciciel” (obecnie „Jan Apostoł”). W 1979r. powstała grupa modlitewna w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Rok 1980 zaznaczył się wielkim powiewem Ducha Świętego: zaczęły powstawać nowe grupy i w grudniu było ich już dziewięć.

Pierwszym kapłanem, który zaangażował się w Odnowę był ks. Stanisław Szczepura (wówczas duszpasterz akademicki), który do dziś uczestniczy w spotkaniach grupy „Jan Apostoł”. Kolejni księża, którzy byli koordynatorami duchownymi w Archidiecezji Białostockiej to: ks. Stanisław Szczepura (1977-1980), ks. śp. Wojciech Pełkowski(1980-1988), ks. Mieczysław Olszewski (1988-1998), ks. Andrzej Brzozowski (1998-2008), ks. Krzysztof Herman (2008-2014), ks. Jarosław Ciuchna (2014-2019). Obecnym koordynatorem duchownym jest ks. Rafał Koptas (od 2019r.).

Pierwszym koordynatorem świeckim rejonu północno-wschodniej Polski, który obejmował Diecezję Wileńską z siedzibą w Białymstoku, Diecezję Ełcką, Diecezję Łomżyńską i Diecezję Drohiczyńską był Adam Szczepanowski (1987-1995). Kolejnymi koordynatorami świeckimi byli: Danuta Zajkowska (1995-2003), Anna Tyszka (2003-2009), Bożena Szczepanowska (2009-2010), Monika Wasiluk (2010-2012), Danuta Zajkowska (2012-2014). Obecnym koordynatorem świeckim jest od 2014r. Bożena Krzywicka.

Obecnie w Archidiecezji Białostockiej istnieje 25 grup (wspólnot). Zaangażowanych jest w nich łącznie ok. 500 osób. W grupach tych przewodzą świeccy liderzy, a opiekę duchową sprawują księża wyznaczeni przez proboszczów w poszczególnych parafiach.

Członkowie grup Odnowy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, których celem jest głównie oddawanie chwały Bogu i słuchanie Jego Słowa. Wejście na drogę formacji i wzrostu dokonuje się w grupach Odnowy przez Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). We wspólnotach podejmowana jest formacja poprzez konferencje, spotkania w małych grupach dzielenia, uczestnictwo w „dniach skupienia”, stacjonarnych rekolekcjach weekendowych, rekolekcjach wakacyjnych w naszym domu rekolekcyjnym w Surażu lub innych ośrodkach rekolekcyjnych Odnowy w Duchu Świętym ewentualnie w innych rekolekcjach np. ignacjańskich.

Celami naszego uczestnictwa w Odnowie w Duchu Świętym są:

 • szukanie i odnajdowanie Woli Bożej, czyli właściwej drogi życiowej prowadzącej ku Panu Bogu, przy wsparciu braci i sióstr ze wspólnot,
 • ewangelizacja, która dokonuje się głównie przez prowadzenie REO,
 • wsparcie i umocnienie duchowe w małżeństwach i rodzinach,
 • odpowiedzialne zaangażowanie w pracę zawodową, która jest powołaniem człowieka,
 • służba Panu Bogu i ludziom, poprzez udział w życiu parafii, zaangażowanie w hospicjum itd.

W ciągu roku uczestniczymy następujących rodzajach formacji:

 • Formacja Liderów i Animatorów – jej celem jest umocnienie więzi z Panem Bogiem, otwarcie na postawę służby we wspólnocie – spotkania prowadzą koordynatorzy: ks. Jarosław Ciuchna i Bożena Krzywicka.
 • Stała Formacja (Szkoła Animatora) – zjazdy odbywają się raz w miesiącu w weekend przez dwa lata. Celem jej jest pogłębienie formacji duchowej i ludzkiej – spotkania prowadzi ks. Andrzej Brzozowski i Danuta Zajkowska.
 • Formacja Rodzin – spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu, w niedzielę oraz rekolekcje wakacyjne – odpowiedzialni są Bożena i Adam Szczepanowscy z Ks. Adamem Skreczko, a Rekolekcje Rodzin współprowadzą kapłani z Archidiecezji Białostockiej, Diecezji Łomżyńskiej i Ełckiej.

Naszą posługę ewangelizacji realizujemy również przez:

 • Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie w kościele pw. Św. Rocha w każdy ostatni poniedziałek miesiąca – często uczestnictwo w Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie staje się odnowieniem relacji z Bogiem i wspólnotą Kościoła.
 • Modlitwę wstawienniczą – grupa modlitwy wstawienniczej posługuje w każdy piątek, w sali na plebanii parafii św. Rocha. Modli się w indywidualnych sprawach konkretnych osób, które o taką pomoc modlitewną proszą; w grupie posługują osoby z różnych wspólnot Białegostoku. Odpowiedzialna za grupę modlitwy wstawienniczej jest Danuta Zajkowska.
 • Wieczory uwielbienia – prowadzi zespół „OdNowa”.
 • Posługę muzyczną na rekolekcjachZespół „ Śpiewaki Odnowy”.
 • Modlitwę za miasto.
 • Modlitwę za Klinikę NaProMedica w Białymstoku
 • Organizację bezalkoholowych Balów Sylwestrowych

Danuta Zajkowska

Adam Szczepanowski