Formacja po REO

Pierwszy etap formacji proponujemy rozpocząć bezpośrednio po rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Ta formacja wprowadza nas w podstawy życia duchowego w Jezusie. Omawiamy tam następujące tematy:

 1. Wizja drogi formacji
 2. Modlitwa osobista
 3. Słowo Boże
 4. Codzienny rachunek sumienia
 5. Życie sakramentalne
 6. Nasza pobożność Maryjna
 7. Kościół
 8. Spotkanie modlitewne
 9. Grupa dzielenia
 10. Charyzmaty
 11. Apostolstwo świeckich

Omówione tematy poddajemy refleksji osobistej, wprowadzamy w życie, a następnie dzielimy się swoim doświadczeniem w grupie dzielenia. Prowadzący dopowiada to, czego zabrakło, a co wynikło z doświadczenia uczestników.

Formacja taka może być prowadzona w grupie modlitewnej. Proponujemy także formę wspólną, tzn. dla chętnych z różnych grup, prowadzoną w jednym miejscu.