Żyć Uwielbieniem

Jeśli pragniesz:

  • pogłębić relację z Jezusem
  • spojrzeć z pewnym dystansem na własne życie
  • obudzić życie wewnętrzne przez zaufanie i pokój
  • posiąść radość duchową
  • stać się CHWAŁĄ BOGA
– zapraszamy na rekolekcje „Żyć uwielbieniem”. Rekolekcje – poprzez konferencje, rozważanie Słowa, rozmowy indywidualne – prowadzą do głębszego poznania Boga i zachwytu nad tym, co czyni dla dobra człowieka. Pomagają pełniej zrozumieć miłość i działanie Boga w codziennym życiu, motywują do stawania w bezinteresownym uwielbieniu niezależnie od okoliczności. W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przeżyli „Uzdrowienie wspomnień”.