Świętowanie Rocznic Ślubów 2014

„ … Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.

Kolejne wspólne, doroczne, uroczyste Świętowanie Rocznic Ślubu (pod przewodnictwem ks. Bpa Henryka Ciereszko) odbyło się w Katedrze Białostockiej w dniu 13 września (sobota) 2014 roku o godz. 18.00 w intencji odnowienia sakramentu małżeństwa i umocnienia naszych związków. Na Eucharystię przybyliśmy w uroczystych strojach (mężowie z muchami, a żony obdarowane w tym dniu przez mężów jedną czerwoną różą). Po Eucharystii żony złożyły róże (wraz z mężami) w podziękowaniu Matce Bożej Miłosierdzia. Potem były pamiątkowe zdjęcia na schodach przed Katedrą i wspólne kolacje, w pobliskich lokalach lub w domu przy świecach >>>>> fotoreportaż. Następne wspólne, doroczne i uroczyste Świętowanie Rocznic Ślubu odbędzie się w Katedrze Białostockiej w dniu 12 września (sobota) 2015 roku o godz. 18.00. Zapraszamy !!!

Niech nasze uczestnictwo w Świętowaniu będzie świadectwem nierozerwalności małżeństwa. Bądźmy więc apostołami życia w sakramentalnym, a nie partnerskich związków. Zaprośmy inne małżeństwa. Zbieramy się 15 min. przed Mszą Świętą na placu przed Katedrą, aby zrobić pamiątkowe zdjęcia, odpowiednio się ustawić i przekazać dobrowolną ofiarę na cele organizacyjne.

Bożena i Adam Szczepanowscy

– odpowiedzialni za Formację Rodzin w Odnowie

w Duchu Świętym w Archidiecezji Białostockiej