Rodzaje rekolekcji

 

A,B,C MODLITWY  CHARYZMATYKA

Jak ponownie zakochać się w Bogu? Jak nadać świeżości relacji, która może już spowszechniała?
Jak na nowo odnaleźć  pierwotną miłość Boga i wyrazić ją do Niego?
Weź udział w rekolekcjach „A,B,C MODLITWY  CHARYZMATYKA”.
Poznasz różne formy modlitwy od Liturgii Godzin, poprzez modlitwę Słowem Bożym. Bóg będzie do Ciebie mówił także poprzez medytację, adorację i piękno otoczenia Domu Rekolekcyjnego. Skorzystaj z możliwości, jaką daje Ci Bóg.

SŁUCHANIE BOGA

Słuchamy drugiej osoby, aby poznać jej świat, wartości, marzenia.
Jednak coraz częściej mamy problemy ze słuchaniem siebie nawzajem. A czy słuchamy Boga?? Czy pragniemy wiedzieć o Nim więcej i więcej? Warto się zastanowić, kogo i czego słuchamy, jakie jest nasze słuchanie.
Jeśli w Twoim sercu jest pragnienie, aby usłyszeć głos Boga, poznać, jak przemawiał do ludzi w historii zbawienia, jak teraz mówi do człowieka, jak odkryć wolę Bożą, jak nie pomylić jej z własnymi pomysłami i podszeptami złego, jak słuchać, aby usłyszeć delikatny głos Boga, to – warto pojechać na rekolekcje” Słuchanie Boga”.

 

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
 • wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało
 • straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Weekend dla osób po REO

Jeśli pragniesz kroczyć za Jezusem, a przeżyłeś  rekolekcje REO, to ten cykl katechez  jest przeznaczony  dla Ciebie. Obejmuje on  ważne tematy takie jak modlitwa, osobista, życie Słowem Bożym i  sakramentami, apostolstwo świeckich i inne.  Chrystus  zaprasza Cię na weekend formacyjny.  Pragnie bliskości z Tobą, pogłębienia Twojej relacji z Nim, który jest Miłością.

Rekolekcje Eucharystyczne
Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

 • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
 • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy Świętej;
 • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie.

Modlitwa O Uzdrowienie Wewnętrzne

   Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.
Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed „Uzdrowieniem wspomnień”.

Rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”

Jeśli….

 • tęsknisz za żywym doświadczeniem Bożej Miłości (przeżytym może na początku drogi nawrócenia),
 • trudno Ci zrozumieć cierpienie i pogodzić fakt jego istnienia z pewnością tej Bożej Miłości,
 • czujesz się bezradny wobec panoszącego się zła i narastających zagrożeń współczesnego świata,
 • masz problemy z chrześcijańską postawą przebaczenia i miłowania nieprzyjaciół,
 • „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością,  typową dla osób starszych,
 • a może zaliczasz się do czcicieli Bożego Miłosierdzia.

… to znaczy, że te rekolekcje są dla Ciebie.

Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

Rekolekcje „Drogocenna perła” są:
• okazją do refleksji nad trudnymi sytuacjami w swoim życiu
• czasem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia
• pomocą w otwarciu się na Misterium Krzyża
Zapraszamy zarówno osoby po REO lub innych rekolekcjach ewangelizacyjnych (Seminarium Odnowy Wiary, Kurs Alfa, Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, itd.), jak i osoby mające za sobą wiele lat formacji, które potrzebują duchowej pomocy w przeżywaniu trudnych sytuacji tak, aby one prowadziły do pogłębienia jedności z Jezusem.

Uzdrowienie wspomnień

Jeśli:

 • zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
 • inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
 • Twoje emocje sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
 • czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
 • nie umiesz przebaczyć;
 • masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują –

– te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Przez współpracę z Bożą łaską uczestnicy są prowadzeni przez Boga do przebaczenia osobom, które były przyczyną tych zranień.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej dwa lata wcześniej przeżyli REO, Seminarium życia w Duchu Świętym bądź inną formę ewangelizacji (Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, członkowie Ruchu Światło – Życie (po Oazie I stopnia), członkowie Szkół Nowej Ewangelizacji). W kolejnych rekolekcjach Uzdrawiania Wspomnień można uczestniczyć po minimum dwóch latach od poprzednich!!!

Ważne:

 1. Uczestnictwo w rekolekcjach powinno być z pobudek religijnych.
 2. Zgoda na przyjęcie w całości proponowanego programu oraz wyłączenie telefonu komórkowego! (prosimy o zabranie zegarków).
 3. Na rekolekcje nie przyjeżdżamy w stanie ostrych przeżyć emocjonalnych, stresów, kryzysów, terapii.
 4. Nie przyjmujemy małżeństw oraz osób blisko spokrewnionych.
 5. Na rekolekcje kieruje wyłącznie lider lub kapłan – opiekun wspólnoty (konieczny kontakt telefoniczny).
 6. Ograniczenie wiekowe – do 70 lat.

Boże Drogi Zbawienia

Jeśli:

 • dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;
 • wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;
 • jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens – prowadzenie;
 • jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości;

Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego, a także świętych – Augustyna, Ignacego Loyoli.
Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach, sytuacjach dotychczas niezrozumiałych. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych) i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień, …).

Być świadkiem nadziei

Jeżeli:

 • straciłeś pierwotną gorliwość,
 • inni ludzie zburzyli Twój wewnętrzny pokój,
 • ciągle szukasz coraz mocniejszych przeżyć w wierze,
 • trudno Ci odkryć do czego zaprasza Cię Pan Bóg,
 • potrzebujesz Bożej mocy,
 • chcesz na nowo odnaleźć Boga,

przyjedź na te rekolekcje. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które są już dłuższy czas w grupach Odnowy, przeżyły już wszystkie proponowane rekolekcje w naszej formacji (min. Uzdrowienie Wspomnień, Akceptację Siebie, Boże Drogi Zbawienia itp.) a doświadczają pustki, przeżywają wypalenie, nie wiedzą co z sobą zrobić, poszukują nowej drogi dla siebie.

Rekolekcje III wieku

Jeżeli pragniesz:

 • na nowo odkryć Miłość Bożą, która umacnia i daje nadzieję,
 • odnaleźć radość i piękno w swoim życiu mimo wielu trudów i cierpienia,
 • odkryć sens i wartość swego życia na nowo i zobaczyć jak wiele wspaniałych rzeczy Pan Bóg Ci jeszcze przygotował,
 • prawdziwie spotkać się z Jezusem podczas Eucharystii,
 • doświadczyć radości ze wspólnego z innymi przeżywania rekolekcji

– to zapraszamy na Rekolekcje III Wieku – rekolekcje stworzone z myślą o osobach powyżej 60 roku życia.

Inspiracją tych rekolekcji był list Ojca Świętego Jana Pawła II „ Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku.” Ojciec Święty pisze: „Myślą ogarniam was, którzy przeżyliście już czasów wiele, to naturalne, że powracamy do przeszłości, aby dokonać swoistego bilansu. Takie spojrzenie wstecz pozwala na spokojniejszą i bardziej obiektywną ocenę ludzi i sytuacji, z jakimi zetknęliśmy się w życiu.”

Rekolekcje będą czasem spotkania z Miłością Bożą, która towarzyszy stale życiu każdego człowieka, która prowadzi do umocnienia i daje nadzieję. Dar życia mimo towarzyszących mu trudów i cierpień jest zbyt piękny i cenny, aby się nim znużyć. Odkryj sens i wartość swego życia na nowo i zobacz jak wiele wspaniałych rzeczy Pan Bóg Ci jeszcze przygotował.

Na rekolekcje zapraszamy osoby w wieku 60+, także spoza Grup Odnowy.

Stała Formacja

-to pogłębienie relacji z Bogiem i przygotowanie do przyjęcia chrześcijańskiego stylu życia poprzez modlitwę, służbę we wspólnocie, w pracy i w życiu osobistym. Formacja trwa przez cały rok. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu i trwają przez cały weekend. Na formację kieruje lider wspólnoty.

Formacja Animatorów, Formacja Liderów
-ich celem jest umocnienie postawy służby we wspólnocie, bycia animatorem, jak również umocnienie więzi z Panem Bogiem. Na rekolekcje kieruje lider wspólnoty.

Akceptacja siebie
– są podobne do rekolekcji Uzdrowienie wspomnień. Pomagają w pełni zaakceptować siebie i historię swojego życia. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji Uzdrowienie wspomnień, w których wzięły udział przynajmniej rok wcześniej.

Pojednanie z przeszłością
Rekolekcje są skierowane do osób dorosłych, które chcą pojednać się ze sobą i swoją przeszłością, i nabrać nowych sił do życia. Są też pomocne w rozeznawaniu swego powołania lub drogi życia, jeśli ktoś jej szuka Boga. WAŻNE: ponieważ rekolekcje są konfrontacją ze swoją przeszłością, nie mogą w nich brać udziału osoby, które leczą się lub leczyły psychiatrycznie, bo rekolekcje nie zastępują leczenia.
Prowadzi : Mariola Orzepkowska

W szkole Ducha Świętego
Rekolekcje przeznaczone są dla liderów, animatorów i osób posługujących we wspólnotach (po rekolekcjach Uzdrowienie wspomnień) i skupiają się wokół tematów:
Miłość – Chcę, aby Bóg na nowo przekonał mnie o swojej Miłości.
Przemiana – Chcę odpowiedzieć na miłość Boga, a ponieważ grzech jest przeszkodą, proszę o łaskę uznania swej grzeszności i głębokiej przemiany.
Służba – Chcę wyrazić Bogu i ludziom swoją miłość, dlatego podejmuję konkretną posługę.
Do udziału w rekolekcjach zachęcamy tych, którzy:

 • pragną otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,
 • zamierzają podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,
 • doświadczają zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,
 • pragną uczynić rozeznawanie swoją stałą praktyką w życiu.

Żyć uwielbieniem

Jeśli pragniesz:

 • pogłębić relację z Jezusem
 • spojrzeć z pewnym dystansem na własne życie
 • obudzić życie wewnętrzne przez zaufanie i pokój
 • posiąść radość duchową
 • stać się CHWAŁĄ BOGA

– zapraszamy na rekolekcje „Żyć uwielbieniem”.
Rekolekcje – poprzez konferencje, rozważanie Słowa, rozmowy indywidualne – prowadzą do głębszego poznania Boga i zachwytu nad tym, co czyni dla dobra człowieka. Pomagają pełniej zrozumieć miłość i działanie Boga w codziennym życiu, motywują do stawania w bezinteresownym uwielbieniu niezależnie od okoliczności. W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przeżyli „Uzdrowienie wspomnień”.

Ćwiczenia Ignacjańskie
– są zasadniczą realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę drugiego nawrócenia, otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego i uczestniczyły co najmniej rok wcześniej w Uzdrawianiu wspomnień. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora.