Historia Domu

Suraż jest jednym z najstarszych miast Podlasia. Uzyskał prawa miejskie w 1445 roku. Za pomoc powstańcom Powstania Styczniowego pozbawiono go praw miejskich. Mimo przywrócenia ich w 1923 roku nie odzyskał dawnej świetności. Zachowany ciekawy układ przestrzenny z XV-XVI wieku, grodzisko zwane Górą Królowej Bony, bliskość Narwiańskiego Parku Narodowego gwarantująca kontakt z unikalną na skalę europejską przyrodą zachęcił członków Ruchu do założenia w Surażu PODLASKIEGO CENTRUM DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ. Pragniemy promować Suraż z jego niedocenionymi dotąd walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. Chcemy angażować społeczność Suraża do wykorzystania wspaniałych atutów historycznych i przyrodniczych tego zapomnianego miasteczka Podlasia.

Obszarem działalności PODLASKIEGO CENTRUM DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ są:
– spotkania rekolekcyjne,
– spotkania modlitewne dla członków ruchu,
– działania oświatowe dla młodzieży starszej,
– działania oświatowe dla osób starszych,
– działania modernizacyjne – łagodzące konflikty w rodzinach,
– organizacja wypoczynku dzieci z rodzin ubogich.Skuteczność działań zapewnia nam dotychczasowe doświadczenie, zaangażowanie dużej liczby osób o szerokim przekroju wiekowym i zawodowym. Aby PODLASKIE CENTRUM DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ mogło wypełnić postawione przed nim zadania, Katolickie Stowarzyszenie Odnowa, które działa w oparciu o członków ruchu Odnowy w Duchu Świętym we współpracy z innymi ruchami, podjęło się remontu budynku w Surażu.

Obiekt ten był budowany przed kilkunastu laty z zamysłem utworzenia w nim sal katechetycznych i wymagał gruntownej modernizacji i adaptacji do potrzeb PODLASKIEGO CENTRUM DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ. W swej bryle zewnętrznej obiekt ten dobrze harmonizuje z architekturą blisko położonego kościoła, spokojem przyrody i wolno płynącej rzeki Narew.

Niestety wymagał wielu prac adaptacyjnych, konieczna była wymiana instalacji grzewczej, stolarki okiennej, docieplenie, izolacja fundamentów, przebudowa ścian działowych, wykończenie wnętrz oraz zakupienie wyposażenia. Koszty wszystkich niezbędnych prac oszacowano na około 200.000 złotych.

Część pieniędzy zgromadzono z dobrowolnych datków członków Ruchu. Część prostych prac modernizacyjnych została wykonana społecznie. Członkowie ruchów, również czynnie zaangażowali się w zbiórkę środków potrzebnych na remont budynku. Obecnie obiekt ten zapewnia nocleg ponad czterdziestu osobom, a dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczne jest wykorzystywane również przez mieszkańców Suraża i osoby korzystające z propozycji PODLASKIEGO CENTRUM DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ.