Zakończenie SF 2009/2011

18-19 listopada odbyło się ostatnie podsumowujące spotkanie Stałej Formacji 2.

Tematyka tego spotkania nie była prosta i łatwa, ale bardzo ważna w życiu każdego chrześcijanina: „Służba jako wyraz miłości do Chrystusa”, „Sens cierpienia” oraz „Uwielbienie”. Podczas Eucharystii wzywaliśmy Ducha Świętego, by na nowo nas napełniał i uzdatniał do głoszenia dzieł Bożych tam,  gdzie zechce nas Pan Jezus posłać. Ksiądz Adam na znak posłania modlił się z nałożeniem rąk nad każdym uczestnikiem, by mógł pełen mocy iść do świata służyć i głosić Boże orędzie zbawienia.

Wieczorem zaś świętowanie do późnych godzin wieczornych, jako podsumowanie i dziękczynienie za dwa lata formacji. Było bardzo wesoło i po raz kolejny mogliśmy doświadczyć, jak hojnie Bóg obdarowuje swoimi talentami i jak bardzo niektórzy z nas zmienili się ( na dobre) przez te 2 lata formacji. Szkoda tylko,  że nie wszyscy uczestnicy przybyli na to ostanie spotkanie. Te dwa lata formacji były czasem błogosławionym zarówno dla uczestników jak i prowadzących, bo wzajemnie mogliśmy czerpać od siebie miłość i dzielić się Chrystusem.

Anna Godlewska