W Szkole Ducha Świętego

Rekolekcje przeznaczone są dla liderów, animatorów i osób posługujących we wspólnotach (po rekolekcjach Uzdrowienie wspomnień) i skupiają się wokół tematów: Miłość – Chcę, aby Bóg na nowo przekonał mnie o swojej Miłości. Przemiana – Chcę odpowiedzieć na miłość Boga, a ponieważ grzech jest przeszkodą, proszę o łaskę uznania swej grzeszności i głębokiej przemiany. Służba – Chcę wyrazić Bogu i ludziom swoją miłość, dlatego podejmuję konkretną posługę. Do udziału w rekolekcjach zachęcamy tych, którzy:
  • pragną otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,
  • zamierzają podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,
  • doświadczają zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,
  • pragną uczynić rozeznawanie swoją stałą praktyką w życiu.