VII Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne

Szczęść Boże,
Jestem w Odnowie w Duchu Świętym od dwóch i pół roku. Na Spotkaniu Charyzmatycznym w Ostrołęce byłam po raz trzeci.

Podczas tegorocznego VII Spotkania Ostrołęckiego, tuż po modlitwie uwielbienia Pana Jezusa i prośbie o dary Ducha Świętego (za siebie nawzajem) otrzymałam pokój serca i wewnętrzne przekonanie, że CHRYSTUS chce mi pokazać ludzi nadużywających i i uzależnionych od alkoholu. Jezus ukazał mi, że oni wszyscy są Jego dziećmi zaniedbanymi, opuszczonymi i zagubionymi, którym jest potrzebna modlitwa, moja modlitwa, w ich konkretnych intencjach. Wskazał mi, że nie wolno przejść obojętnie obok żadnego z nich, nie wolno odwrócić się od nich, że trzeba przyjąć ich takimi, jakimi są. CHRYSTUS pragnie, aby te Jego dzieci zostały otoczone modlitwą.

Chwała Panu!

Teresa ze wspólnoty Winnica przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza