Nowenna do Ducha Świętego przez wstawiennictwo św. Małej Arabki

Nowenna do Ducha Świętego przez wstawiennictwo św. Małej Arabki, czyli Siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Ta karmelitanka klauzurowa została ogłoszona świętą 17 maja 2015r. nazajutrz po zakończonym Czuwaniu, podczas którego obchodziliśmy 40 rocznicę Odnowy w Polsce (15-16.05.2015).

Intencje modlitewne obejmują Krajową Radę Koordynatorów, wszystkie grupy i wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Polsce oraz podejmowane przez nie dzieła.

Modlimy się:

– o nowe wylanie Ducha Świętego

– o otwartość na poruszenia Ducha Świętego i poddanie się Jego prowadzeniu

– o stale pogłębiane życie z Bogiem

– o zachowanie jedności

– o rozbudzenie charyzmatów i właściwe korzystanie z nich

– o dobrą, zdrową formację

– o permanentne podejmowanie dzieła ewangelizacji

– o obfite owoce tegorocznego Czuwania

– o troskę w zachowaniu tożsamości Odnowy Duchu Świętym