Jubileusz – filmy „Tak jak na początku”

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15-18).
Ks. prof. Mariusz Rosik, w pierwszym odcinku filmu „Tak jak na początku” przytacza te historie zawarte w Ewangelii i Dziejach Apostolskich, które jasno pokazują pewną cechę wspólną Bożego działania. Zstępująca obecność Ducha Świętego zawsze wyzwala znaki i cuda potwierdzające treść głoszonej nauki.
Te same znaki i cuda towarzyszą rodzącemu się Kościołowi.

Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową historią Bożego prowadzenia w Duchu Świętym działającym na przestrzeni wieków.

https://www.youtube.com/watch?v=emBDNObbBsU
„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch(…)” (1 Kor 12, 8-11)
 

W drugiej części filmu „Tak jak na początku” ks. prof. Mariusz Rosik opowiada o tym jak w pierwszych pięciu wiekach istnienia Kościoła pielęgnowana była żywa pamięć o znakach i cudach Apostołów, tak często opisywanych w Dziejach Apostolskich i listach św. Pawła. Przytacza świadectwa zawarte w pismach wczesnochrześcijańskich o posłudze charyzmatami w ówczesnych wspólnotach. Przekazy historyków kościoła z okresu rozwoju ruchu monastycznego również potwierdzają fakt posługiwania się w Kościele nadprzyrodzonymi darami Ducha Świętego.
Jednak czy z biegiem czasu posługa charyzmatami nie poszła w zapomnienie?

https://www.youtube.com/watch?v=opcU23ilxdc

Ks. prof. Mariusz Rosik w kolejnym odcinku „Tak jak na początku” mówi o tym, jak Pan Bóg odpowiada na pragnienia ludzkich serc, gdy wołają o Ducha. Opowiada historię narodzin Odnowy w Duchu Świętym w Stanach Zjednoczonych. Przywołuje S. Elenę Guerrę, założycielkę Zakonu Sióstr Oblatek Ducha Świętego w Lucca, która w drugiej połowie XIX prowadzi korespondencję z papieżem Leonem XIII prosząc o wzniecenie modlitw o Ducha Świętego. Gdy 1 stycznia 1901 roku papież Leon XIII na placu Świętego Piotra w Watykanie przyzywa Ducha Świętego na nowe tysiąclecie, w tym samym czasie studenci szkoły Bethel założonej przez pastora Charlesa Parhama, w Topeka w stanie Cansas, trwają na modlitwie…

Nowy Ogień Pięćdziesiątnicy w XX wieku rozpala Stany Zjednoczone i rozchodzi się na inne kraje.

https://www.youtube.com/watch?v=N7C1Qrlbe8k

W czwartym odcinku filmu „Tak jak na początku” ks. prof. Mariusz Rosik opowiada niezwykłą historię, która wydarzyła się w sobotni wieczór, 18 lutego 1967 roku, podczas weekendowych rekolekcji grupy studentów Uniwersytetu w Duquesne, niedaleko Pittsburgha. Po raz kolejny Bóg odpowiadając na pragnienia ludzkich serc zsyła swoją obietnicę- Ducha Świętego, który przychodzi w nadprzyrodzony sposób, przenikając obecnych tam młodych ludzi ogromem Bożej miłości. „Chcę cudu”- takie pragnienie wyraziła przed rekolekcjami Patti Gallagher Mansfield, jedna z uczestniczek. Boża odpowiedź, zdaje się, przerosła jej oczekiwania.
Oto narodziny Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim.

https://www.youtube.com/watch?v=QhdlX4WWdIU

W ostatnim odcinku filmu „Tak jak na początku” ks. prof. Mariusz Rosik opowiada o początkach Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim, o formowaniu jej struktur oraz o tym jak rozwinęła się Odnowa we Wrocławiu.
Dowiemy się również kto jest pionierem Odnowy w Duchu Świętym w Polsce i jak ogień Odnowy rozprzestrzeniał się począwszy od znamiennego weekendu Oazy Ruchu Światło- Życie w Murzasichlu w roku 1975. Na koniec ks. prof. Mariusz Rosik opowie niezwykłą historię o. Raniero Cantalamessy- papieskiego rekolekcjonisty, a także przytoczy definicję Chrztu w Duchu Świętym zawartą w Dokumentach Służby Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

https://www.youtube.com/watch?v=8BgdlXAqsRE