O rekolekcjach

Każdy dzień jest łaską. „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan”

Galeria

W niedzielę 8 sierpnia 2011r. opuściła Suraż grupa uczestników rekolekcji Uzdrowienie Wspomnień. Przez 8 dni prowadził je ks. Krzysztof Herman i Monika Krupa. Posługiwali również  animatorzy: Lucynka Wysocka, Agnieszka Piekarewicz, Beata Laszczkowska, Mariusz Murawski i Ania Suchan. Muzyczną była Magda Słoma.
W rekolekcjach uczestniczyły osoby z całej Polski i silna grupa z Litwy na czele z ks. Zbyszkiem Mickiewiczem. Codzienna medytacja poranna przed Najświętszym Sakramentem, wieczorna- w kościele muzyka + slajdy, konferencje i ćwiczenia,
a także słuchanie Boga podczas świętej ciszy, zaowocowało spotkaniem z miłującym Ojcem, kochającym i przytulającym grzesznika. Wielkiego miłosierdzia Bożego rekolektanci doświadczyli podczas sobotniej spowiedzi w Święto Przemienienia Pańskiego. Posługę w konfesjonale pełnił: ks. Andrzej Brzozowski, ks. Janusz Wiśniewski, ks. Leszek Czerech, ks. Rafał Koptas i ks. Marcin Czapski.Uczestnicy Rekolekcji Uzdrowienia Wspomnień otrzymali odpowiedź na pytanie, po co są łzy. Pan Bóg chce uzbierać dla każdego drogocenny naszyjnik z jego łez najszlachetniejszych, najczystszych, najszczerszych, najgłębszych. Więc skoro jest to dar Pana Boga nie należy ich się wstydzić i skrywać. Wiele osób ma po tych rekolekcjach pokaźną kolekcję naszyjników z łez.Podczas rekolekcji niebo rozpromienione było słońcem, jakby wcześniej znało rezultat zmagania się ze sobą w „szpitalu Pana Boga w Surażu.” Diagnoza – proces uzdrowienia u pacjentów się rozpoczął.

Kuchnia spisała się na medal – Ewa Lenz, Beata Jastrzębska, Ela Skórak, Agnieszka Olendzka i Ela Jaroma rozwinęły w pełni swój charyzmat gotowania. Posiłki były pyszne, urozmaicone i gotowane z miłością. Uczestnicy i posługujący składają  dziękczynienie Panu Bogu za przeżyty czas łaski na rekolekcjach.

Ania Suchan

 


 

Galeria

W dniach 21 – 28 sierpnia 2010 trwały w Surażu Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. W rekolekcjach uczestniczyło 36 osób, w tym: 16 osobowa grupa z Wilna na czele z księdzem Zbigniewem Mickiewiczem, 2 alumnów: z Seminarium Duchownego w Grodnie i w Ełku oraz 18 osób z różnych zakątków Polski: z Białegostoku, Ciechanowca, Janowa, Kuźnicy Białostockiej, Pogorzałek, Radzynia Podlaskiego, Warszawy i Wasilkowa.
Prowadzący: ks. Jarosław Ciuchna i Danusia Zajkowska wraz z grupą animatorów zachęcali do refleksji nad swoim życiem i wartościami, które je wypełniają oraz nad ich przemijalnością. Następnie ukazywali osobistą i bezwarunkową miłość Bożą do każdego z nas i pomagali w otwarciu się na nią. W kolejnym dniach mówili o Jezusie jako jedynym Zbawicielu człowieka, że jedynie w Chrystusie można dostąpić zbawienia – wyzwolenia z konkretnych przejawów zła, grzechów, słabości i przemiany życia ku wolności, radości i pełni oraz o nawróceniu jako drodze do uzdrowienia. Na zakończenie rekolekcji mówili o tym, że jedynie Jezus jest Panem życia, że jedynie On ma klucz do życia każdego z nas i jedynie On wie, co dla nas dobre, jedynie On może nas prowadzić drogą pewną i dobrą, drogą pokoju i wolności. Mowa była też o Duchu Świętym i Jego działaniu w życiu chrześcijanina, a przede wszystkim w sercu człowieka i o tym, jak się otworzyć na Jego działanie. Muzycznie wspierał nas Jerzy Szpilko.
Marysia W.


Galeria

Rekolekcje Wielkopostne zorganizowane w dniach 12 – 14 marca 2010 roku zgromadziły w Domu Rekolekcyjnym w Surażu około 40 osób niezrzeszonych w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje prowadzili ks. Jarosław Ciuchna i Danusia Zajkowska.W piątek 12 marca spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty i serdecznym powitaniem siebie nawzajem. Każdy z uczestników przedstawił się i opowiedział pokrótce, z jakimi oczekiwaniami tu przyjechał. Po kolacji ks. Jarosław wygłosił pierwszą konferencję na temat: „Właściwe rozumienie postu i nawrócenie serca dzięki modlitwie i postowi.” Swoimi refleksjami dotyczącymi rozważanych treści uczestnicy mogli podzielić się na grupach dzielenia. Następnie rozpoczęła się całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdy wybrał sobie odpowiednią godzinę na przebywanie w obecności Pana Jezusa, rozmowę z Nim i wsłuchanie się w to, co On chciałby powiedzieć do każdego z nas i o nas. Podczas adoracji były rozważane słowa z Ewangelii wg św. Łukasza – Przypowieść o synu marnotrawnym.
W sobotę 13 marca dzień rozpoczął się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Po śniadaniu konferencję wygłosiła Danusia na temat „Pochwały codzienności.” Puentą tych rozważań były słowa „czyń codziennie to, co stawia przed tobą życie, czyń to dobrze, włóż w to swoje serce i ciesz się tą swoją szarą codziennością, wszystko to bowiem ma sens i wiedzie do jednego celu, do zbawienia.” Drugą konferencję wygłosił ks. Jarek, były to rozważania na temat „Wielkiego Postu”. Ksiądz podkreślił tu szczególne znaczenie tego okresu w życiu osób wierzących, bowiem Wielki Post powinien być czasem refleksji nad jakością przeżywanej wiary, czasem przemiany, czasem świętym, który odmienia i przemienia życie. Te 40 dni powinny przygotować serce człowieka do przeżycia największych świąt chrześcijańskich – Paschy i Zmartwychwstania. Następnie po obiedzie o godzinie 15 była wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, a po niej rozpoczęła się Adoracja Krzyża. Każdy z uczestników u stóp krzyża złożył i wypowiedział w ciszy swojego serca wszystkie sprawy i intencje, z którymi tu przyjechał. Modląc się śpiewem kanonów i pieśni wielkopostnych wszyscy w skupieniu kontemplowali mękę Pana Jezusa, w międzyczasie zaproszeni księża posługiwali Sakramentem Pokuty i Pojednania. O godzinie 17 odbyła się Eucharystia. Podczas homilii ks. Jarosław podał pięć sposobów na smutek wg św. Tomasza z Akwinu. Uwieńczeniem tego dnia była Droga Krzyżowa. Rozważania poszczególnych stacji były refleksją nad życiem człowieka zranionego, utrudzonego, obciążonego. Każdy z uczestników czynnie się w nią zaangażował poprzez czytanie rozważań poszczególnych stacji, śpiew, niesienie krzyża i lampionów. Był to wyraz zjednoczenia swojego trudu i cierpienia z krzyżem Jezusa Chrystusa. Droga Krzyżowa zakończyła się na XV stacji – Zmartwychwstanie Pana Jezusa, gdzie wszyscy trzymając w ręku zapalone świece z nadzieją zaśpiewali pieśń Zmartwychwstał Pan. Dzień zakończył się spotkaniem w grupach dzielenia, gdzie każdy opowiedział o swoich refleksjach i przeżyciach z upływającego dnia.
W niedzielę 14 marca dzień zaczął się wspólną modlitwą brewiarzową. Po śniadaniu był czas świadectw, gdzie każdy z uczestników dzielił się swoim doświadczeniem spotkania z Panem Jezusem podczas tych rekolekcji. Następnie wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, dziękując Bogu za wszelkie otrzymane tu łaski. Ważnym elementem podczas tej mszy była poprowadzona przez ks. Jarosława modlitwa o przebaczenie, gdzie każdy osobiście wypowiadał słowa tej modlitwy. Wspólne przebywanie ze sobą zakończyło się modlitwą wstawienniczą nad każdym z uczestników o umocnienie i siłę w podejmowaniu współpracy z Bożą łaską po powrocie do domu.
Marysia W.

Z ankiety rekolekcji wielkopostnych w 2009 r.:

 • bardzo miła atmosfera, życzliwi ludzie, widać że są prawdziwi, autentyczni,polecam te rekolekcje gdyż nie czułam się manipulowana a otoczona troską i życzliwością
 • te rekolekcje polecam, aby każdy mógł to przeżyć w takim skupieniu i wśród miłych i wspaniałych ludzi, których nie można zawsze w życiu spotkać
 • chcę podziękować wszystkim, którzy czuwali nad dobrą organizacją, nad atmosferą, która sprawiła, że człowiek czuł się potrzebny, kochany, rozumiany
 • taki zamknięty sposób odprawiania rekolekcji mi odpowiada, wyjadę silniejsza wewnętrznie, wyciszona, polecam
 • było cudownie, bo był tu żywy Jezus Chrystus, w modlitwie, w ludziach, w otoczeniu, czystości Domu w posiłkach, Eucharystii w radości, polecam, wyzwolił mnie z lęków, smutku
 • była to okazja do spotkania z innymi ludźmi, polecam
 • przybyłam tu smutna, umarła duchowo, wracam radosna, szczęśliwa i wdzięczna Panu Bogu i wszystkim osobom, które tu posługują
 • gorąco polecam,ponieważ tutaj można spotkać Boga żywego i doświadczyć radości
 • cenny jest ich wyciszający charakter, przy akompaniamencie gitary i wspólnym śpiewie
 • posługa kapłana, spowiedź, rozmowy,polecam
 • takie rekolekcje przybliżają do Boga, wyciszają, uspakajają wnętrze człowieka wielką radością i wszystkich uczestników, dziękuję
 • to czas bardzo intensywnych przeżyć i bardzo stanowczych przewartościowań, polecam
 • uważam, że są bardzo pożyteczne polecę innym
 • polecę innym dlatego aby zbliżyli się do Boga i czuli jego obecność
 • polecam każdemu takie rekolekcje, dla mnie mogły być dłuższe
 • takie rekolekcje to wielka uczta duchowa, polecam wszystkim bez wyjątku, warto jechać nawet na koniec Polski

Galeria

W dniach 26 – 30 lipca 2009r. w Surażu odbyły się rekolekcje „Żyć uwielbieniem”, które prowadzili: ks. Adam Siegieniewicz, Ida Niemirowska, Ania Tyszka, Krysia Zdanuczyk, Mira Mironiuk. Celem rekolekcji było przekonanie i zrozumienie, że uczestnictwo w Chwale Bożej osiąga się przez wielbienie Stwórcy całym życiem, każdą chwilą, także w trudnościach. W osiągnięciu tego celu pomagały: codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, medytacje poleconych fragmentów z Pisma Świętego, rozmowy indywidualne.
Kolejne dni rekolekcji prowadziły uczestników przez poszczególne etapy więzi z Jezusem. Na bezgraniczną miłość Stwórcy człowiek może odpowiedzieć tylko miłością, a z niej płynie uwielbienie.
„Uwielbiajcie ze mną Pana, Imię Jego wspólnie wywyższajmy!” Psalm 34
Ania


Galeria

W dniach 1 – 8 sierpnia 2009 roku w domu w Surażu odbyły się rekolekcje „Uzdrowienie wspomnień”. Uczestniczyło w nich 33 uczestników z Białegostoku, Ciechanowca, Czyżewa, Grajewa oraz innych miast i miejscowości także spoza Archidiecezji Białostockiej. Nad prawidłowym przebiegiem rekonwalescencji czuwał sam Jezus Chrystus, najwybitniejszy specjalista do spraw zdrowia duszy i ciała. Jego sprawnym narzędziem starał się być personel wyższego i średniego szczebla w składzie: ksiądz, osoby prowadzące, animatorzy i osoba animująca śpiew. Do poprawy stanu zdrowia przyczyniały się panie kucharki dbając o żołądki uczestników.Niestety metody i sam przebieg rekonwalescencji objęte są ścisłą tajemnicą lekarską.
Można jednak wspomnieć, że osoby, które przyjeżdżając na „Uzdrowienie wspomnień” oddały się pod troskliwą opiekę Jezusa, nie zawiodły się, czego dowodem były świadectwa mówione podczas jednej z Eucharystii. Warto też dodać, że wspólne pożegnanie odbywało się wśród ogromnej ilości uśmiechów, uścisków, błogosławieństw, co również było dowodem szczególnego działania Boga w czasie rekolekcji.Wielu z nas wyjechało z Suraża, z wypisanymi w czasie rekolekcji, „receptami”, które mają za zadanie ułatwić korzystanie z „tabletek” uczuć i emocji dostępnych w aptekach naszych wnętrz. Bogu w Trójcy Jedynemu chwała, cześć i uwielbienie w owocach rekolekcji. Amen.
Mariusz