Boże Drogi Zbawienia

Jeśli:

  • dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;
  • wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;
  • jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens – prowadzenie;
  • jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości;
Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego, a także świętych – Augustyna, Ignacego Loyoli. Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach, sytuacjach dotychczas niezrozumiałych. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych) i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień, …).